Nopeasti kasvanut vastuullinen rakentaja Skip to main content

Yritys

Suuret saappaat, mutta pieni jalanjälki

Aura Rakennus Oy on vuonna 2018 perustettu, nopeasti kasvanut rakennusyhtiö, joka toimii jo Turun, Helsingin, Oulun ja Tampereen talousalueilla. Yhtiömme johdon taustalla on suurten valtakunnallisten rakennusliikkeiden johtotehtäviä sekä vankka kokemus rakentamisesta, rakennuttamisesta, saneerauksista ja toimitilahankkeista.

Toimimme projektinjohtomallilla, ja suunnittelunohjaus on terävintä osaamiskärkeämme. Meille on kunnia-asia ratkaista ripeästi tilaajan haasteet aina tontinhankinnasta vuositakuutarkastuksiin saakka. Asiakasuskollisuus on merkki onnistumisesta, johon kaikki toimintamme sekä yhtiön arvopohja perustuu.

Aura Rakennus vuonna 2022

Liikevaihto 44,6 milj. €

Tilauskanta 100 milj. €

12 kohdetta käynnistettiin,
asuntoja tulossa
743 kpl

10% RS-hankkeita ja
90% KVR-kohteita

Tulevaisuuden kestävää rakentamista

Aura Rakennuksessa vastuullisuus on liiketoimintaperiaatteidemme ytimessä. Haluamme aidosti rakentaa koteja ja toimitiloja, jotka ylittävät asukkaan ja tilaajan odotukset. Pyrimme aktiivisesti kehittymään myös kohti kestävämpiä tapoja rakentaa. Tällä matkalla tärkeimpiä tavoitteita ja keinoja ovat:

Ympäristöystävällisyys

Aura Rakennuksen kestävä tapa rakentaa edistää luonnonvarojen säästämistä ja ympäristön suojelemista. Rakennusten hiilijalanjälki vähenee, kun uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkaita materiaaleja ja vihreitä rakennusmenetelmiä otetaan käyttöön.

Kiertotalous

Aura Rakennuksen käyttöönottamat uudet, kestävät rakennusratkaisut edistävät kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta. Materiaaleja kierrätetään ja uudelleenkäytetään, mikä vähentää jätemääriä ja kulutusta.

Uudet teknologiat

Rakentamisen kehittymisessä uusien menetelmien ja teknologioiden käyttöönotto on avainasemassa. Lähitulevaisuudessa älykkäät rakennukset, IoT (esineiden internet) ja automaatio parantavat energiatehokkuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta.

Sosiaalinen kestävyys

Aura Rakennukselle kestävä rakentaminen tarkoittaa myös ihmisten tarpeiden ja hyvinvoinnin entistä voimakkaampaa huomioon ottamista. Kestävämmät tavat rakentaa edistävät yhteisöllisyyttä, parantavat asumisen laatua ja huomioivat esteettömyyden sekä saavutettavuuden.

Kestävä taloudellisuus

Huomioimme, että vaikka kestävän rakentamisen alkuinvestoinnit saattavat olla korkeampia, ne voivat pitkällä aikavälillä säästää kustannuksia energiankulutuksen ja ylläpitokustannusten vähenemisen kautta.

Vastuullinen suunnittelu

Rakennusten hiilijalanjälki ratkaistaan pitkälti jo suunnittelupöydällä. Tulevaisuuden kestävässä rakentamisessa otetaan huomioon paikalliset tarpeet ja ympäristötekijät. Rakennukset sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin varautuminen on osa suunnittelua.

Koulutus ja tietoisuus

Tulevaisuuden kestävämpi rakentaminen vaatii Aura Rakennuksen henkilökunnan ja koko yhteiskunnan tiedon ja tietoisuuden lisäämistä kestävän kehityksen periaatteista ja mahdollisuuksista.