Kestävä arki alkaa oikeasta asenteesta Skip to main content

Vastuu alkaa oikeasta asenteesta

Olemme määritelleet yhtiömme olemassaolon edellytykseksi VASTUULLISUUDEN. Jotta määritelmä ei jäisi pelkäksi sanahelinäksi, olemme kirjoittaneet auki mitä vastuullisuus meille tarkoittaa.

Katso myös viereinen video »

1. Henkilöstö on tärkein voimavaramme

 • Työntekijämme ovat innovatiivisia ja uskaltavat kyseenalaistaa perinteisiä toimintatapoja.
 • Uskomme jatkuvaan kouluttamisen tarpeeseen, jonka tarkoituksena on henkilöstömme tasapainoinen ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen.
 • Tyytyväinen työntekijä tarkoittaa meille myös tyytyväistä asiakasta ja onnistunutta liiketoimintaa.

”Sitoudumme pitkäaikaisiin työsuhteisiin ja henkilöstön suunnitelmalliseen kehittämiseen”

2. Asiakkaan kanssa yhdessä

 • Asiakkaitamme ovat kaikki hankkeisiimme osallistuvat tahot; tilaajat, suunnittelijat, aliurakoitsijat, tavaran toimittajat, asunnon ostajat, viranomaiset jne.
 • Uskomme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Tämä mahdollistaa kaikkien osapuolten kehittymisen toiminnassaan, lisää avointa vuoropuhelua ja mahdollistaa osaltaan jatkuvan kehittymisen.

”Sitoudumme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja varmistamme toiminnallamme oman ja asiakkaidemme jatkuvan kehittymisen”

3. Eettisiä periaatteita noudattaen

 • Eettisyys ohjaa toimintaamme. Yhtiömme johto ja työntekijät ovat sitoutuneet eettisyyden periaatteisiimme.

”Sitoudumme täydelliseen avoimuuteen ja edellytämme tätä myös alihankkijoiltamme”

4. Yhdenvertainen kohtelu kaikille

 • Torjumme kaikenlaisen syrjinnän työpaikalla ja työntekijöidemme urakehityksessä.
 • Uskomme toimivan organisaation koostuvan työntekijöistä, joilla voi kulttuuri ja kokemustausta olla hyvinkin erilainen.

”Sitoudumme antamaan mahdollisuuden eri kulttuurien edustajille työyhteisössämme”

5. Ympäristö on meille tärkeä

 • Kohteemme rakennetaan alueille, joissa on huomioitu palvelujen läheisyys, joukkoliikenteen saavutettavuus ja viihtyisät ulkoilualueet.
 • Suunnitteluratkaisumme ovat testattuja ja täten aikaa kestäviä.
 • Käyttämissämme materiaaleissa otamme huomioon vähäpäästöisyyden kriteerit.
 • Työmaillamme minimoidaan jätteen määrä samalla huomioiden kierrättäminen.

”Sitoudumme ohjaamaan asiakkaitamme parempaan energiatehokkuuteen”

6. Tavoitteena virheetön tuote

 • Kaikki toimintamme on prosessoitu LEAN filosofiaan perustuen jatkuvaan kehittymiseen.
 • Henkilöstömme toimii yhteisten prosessiohjeiden mukaisesti, millä varmistamme laadukkaan toiminnan.

”Sitoudumme tekemään asiakkaallemme virheettömän tuotteen”

7. Tavoitteena ”nolla tapaturmaa”

 • Emme hyväksy ajatusta tapaturmien mahdollisuudesta.
 • Meistä jokainen vastaa esimerkillään ja toimillaan tapaturmattomasta työympäristöstä.

”Sitoudumme tavoitteeseen ”nolla tapaturmaa””