Rekrytointi

Tule töihin

Aura Rakennus on alueella uusi toimija, jonka arvomaailma perustuu vastuullisuuteen. Ajatuksemme mukaisesti modernin yrityksen olemassaolon edellytykset perustuvat vastuulliseen liiketoimintaan. Tämä asia on meillä aina päällimmäisenä koskee se sitten henkilöstöämme, asiakkaitamme tai yhteistyökumppaneita.

Toiminnastamme valtaosa perustuu oman hankekehityksemme kautta tulevaan työkantaan. Olemme erittäin aktiivisia alueellamme hakemalla jatkuvasti uusia tontteja ja kehittämällä yksin tai asiakkaan kanssa erilaista kiinteistökantaa. Vaikka yhtiömme on nuori, kokeneiden työntekijöidemme avulla olemme saavuttaneet lyhyessä ajassa paljon. Hallinnassamme meillä on asuntorakentamiseen valmista tonttivarantoa n. 25 000 k-m2, joka mahdollistaa n. 300 asunnon rakentamisen. Näiden lisäksi meillä on kaavoituksen eri asteissa olevia tonttiaihioita n. 12 000 k-m2. Käynnistämme vuoden 2022 aikana uusia asuinrakentamiskohteita joissa on yhteensä yli 300 asuntoa.

Tarjoamme työntekijälle laajan työterveyshuollon ja tapaturmavakuutuksen, joka kattaa myös vapaa-ajan vahingot, lounas-/virike-edun sekä hammashuollon. Meillä on työaikana viikottainen kuntosalivuoro, johon voi halutessaan osallistua, sisältäen pt-ohjauksen koko ryhmälle. Lisäksi työntekijöiden käytettävissä on padel-viikkovuoro. Käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmämme mahdollistaa parhaimmillaan jopa 1,5-kertaisen vuosiansion.

Aura Rakennus on paikallinen nopeasti kasvava rakennusliike, joka tarjoaa vastuullista rakentamista. Meille on tärkeää, että rakentamamme asunnot ja kiinteistöt ovat energiataloudellisia, muuntojoustavia sekä tilaratkaisultaan toimivia aikaa kestävää arkkitehtuuria unohtamatta. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Toimimme projektinjohtomallilla ja suunnitteluohjaus on parasta osaamiskenttäämme. Sitoudumme pitkäaikaisiin työsuhteisiin ja henkilöstön suunnitelmalliseen kehittämiseen.

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Uskomme yksilölliseen urapolkuun ja elinikäiseen oppimiseen. Työntekijämme ovat innovatiivisia ja uskaltavat kyseenalaistaa perinteisiä toimintatapoja. Tyytyväinen työntekijä tarkoittaa meille myös tyytyväistä asiakasta ja onnistunutta liiketoimintaa. Meillä on vahva yhdessä tekemisen meininki. 

Jätä avoin työhakemus tästä

Toimintamme vahvasti kasvaessa haemme osaavaan joukkoomme

Vastaavia mestareita ja työmaamestareita

Vastaavana mestarina johdat asunto- ja toimitilarakennusprojekteja alkavilla hankkeillamme (uudis- ja saneerauskohteita). Huolehdit siitä, että työmaa etenee sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja että asiakas on tyytyväinen sekä toimintaamme että lopputulokseen. Toimit esimiehenä ja ohjaat projektia ja sen etenemistä yhteistyössä muun projektihenkilöstön kanssa. Vastuullasi on esimerkiksi projektin yleisaikataulu, hankintapaketeista päättäminen ja tavoitearvioraportointi.

Työmaamestarina vastaat erikseen nimettyjen työvaiheiden toteutuksesta. Osallistut vaiheaikataulun suunnitteluun ja laadit viikkoaikataulut ja työvaihesuunnitelmat oman vastuualueesi osalta. Hoidat materiaalihankintoja, huolehdit tarvittavista mittauksista ja dokumentaatiosta sekä osallistut aliurakkaneuvotteluihin, aloituspalavereihin ja vastaanottotarkastuksiin. Vastaat omalta osaltasi siitä, että asiakkaamme saa käyttöönsä toiveitaan vastaavan rakennuksen.

Vastaava mestari ja työmaamestari huolehtivat siitä, että työt toteutetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja ajallaan unohtamatta meille erityisen tärkeää asiaa – vastuullisuutta. Odotamme tehtäviin soveltuvaa koulutustaustaa (esim. rakennusmestari, -insinööri tai DI-tutkinto) sekä aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi hyvät esimies-, tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot tukevat tehtävässäsi menestymistä. Arvostamme asiakaslähtöistä ja tuloshakuista toimintatapaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Petri Hyttinen, puh. 0400 776 732, petri.hyttinen@aurarakennus.fi.
Hakulomake löytyy alta.

Projekti-insinööri

Projekti-insinöörinä vastaat hankkeiden alkuvaiheiden suunnittelunohjauksesta.

Toimit tiiviissä yhteistyössä oman organisaation kanssa ja laadit suunnitteluaikatauluja sekä ohjaat suunnittelua.

Odotamme sinulta 2-5 vuoden aiempaa kokemusta suunnittelu- tai rakennusalalta sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi oma-aloitteisuus, kyky kantaa vastuuta sekä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot tukevat tehtävässäsi menestymistä.

Lisätietoja tehtävästä antaa hankekehitysjohtaja Juho Niemi, puh. 050 475 8421, juho.niemi@aurarakennus.fi
Hakulomake löytyy alta.

Takuutyönjohtaja

Tässä vastuullisessa ja itsenäisessä työtehtävässä sinulla on mahdollisuus päästä näyttämään ongelmanratkaisukykysi ja vaikuttamaan rakentamisen laatuun. Tärkeimpiä tehtäviäsi ovat kohteiden avainasiakkaiden, eli asukkaiden ja rakennuttajien, ammattimainen palveleminen kaikissa takuutöissä. Vastuullasi on valmistuneiden rakennuskohteidemme takuutöiden organisointi, työnjohto, asiakkaiden tiedottaminen sekä huolehdit, että asiakasyhteydenottoihin tartutaan.

Näet asiat osana laajempaa kokonaisuutta sekä ymmärrät takuutöiden ja asiakaspalvelun korostuneen merkityksen uusien asuntojen markkinoinnissa. Et pelkää tarttua asioihin ja hyödynnät sujuvasti erilaisia järjestelmiä. Teet tehtävässä tiivistä yhteistyötä tuotannon, suunnittelunohjauksen ja myynnin kanssa, joille olet asiakkaan kokeman laadun asiantuntija.

Odotamme sinulta:

  • soveltuvaa rakennusalan teknistä koulutusta (esim. rakennusmestari tai rakennusinsinööri)
  • varmaotteista projektin johtamista tai aiempaa kokemusta työmaan työnjohtotehtävistä
  • asiakaslähtöistä ja tuloshakuista toimintatapaa
  • laaja-alaista kokemusta rakentamisesta sekä tuntemusta talotekniikasta
  • oma-aloitteellisuutta ja valmiutta itsenäisiin päätöksiin hyvällä ongelmanratkaisukyvyllä
  • asiakaspalvelu asennetta ja vuorovaikutus- /neuvottelutaitoja
  • kykyä ja halua kehittää yrityksemme toimintaa
  • tietoteknisiä taitoja

Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen takuutyönjohtotehtävistä, asiakaspalvelusta, projektinjohtourakoinnista ja, että tunnet ja osaat soveltaa yleisiä sopimusehtoja sekä asuntokauppalakia.

Työsuhde on vakituinen ja paikka täytetään heti, kun sopiva henkilö löytyy. Hakuaika 14.2.2022 asti.

Lisätietoja tehtävästä antaa Anttoni Salminen, puh. 040 573 4991, anttoni.salminen@aurarakennus.fi.
Hakulomake löytyy alta.

Mikäli meillä ei tällä hetkellä ole etsimääsi tehtävää avoinna, voit jättää meille avoimen hakemuksen tai lähettää sähköpostia osoitteeseen toimisto@aurarakennus.fi.

Avoin hakemus

Suurin tiedostokoko 4 Mt. Sallitut tiedostomuodot .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .ppt, .pdf, .png, .jpg
Suurin tiedostokoko 4 Mt. Sallitut tiedostomuodot .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .ppt, .pdf, .png, .jpg
Suurin tiedostokoko 4 Mt. Sallitut tiedostomuodot .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .ppt, .pdf, .png, .jpg